Contact kinderen, ouders en school.

Contact kinderen, ouders en school.

It Ambyld informeert ouders over belangrijke schoolzaken via de schoolgids en de jaarkalender, die aan het begin van elk schooljaar wordt verstrekt. Op de jaarkalender staan ook alle geplande activiteiten vermeld. Daarnaast verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief over actuele onderwerpen via de mail. Naast de persoonlijke ontmoetingen worden de mail en een groeps-app ingezet voor communicatie van de leerkrachten met de ouders van de eigen groep.

Persoonlijk contact is er al meteen aan het begin van het schooljaar, want dan worden de startgesprekken gehouden met het kind, de ouders en de leerkracht. Tijdens dit gesprek worden onder andere de vervolgcontactmomenten afgesproken.

Ieder schooljaar zijn er een aantal ouderavonden en/of KOS-avonden (KOS = Kind Ouder School) en op de open ochtenden zijn ouders welkom om een kijkje te nemen in de klas van hun kind. Al deze vormen van contact zijn gebaseerd op Ouderbetrokkenheid 3.0.