De 7 gewoonten

Op It Ambyld gebruiken we de 7 gewoonten. Deze gewoonten zijn geen doel op zich. Eigenlijk zijn het gereedschappen om een doel te bereiken. Ze helpen bij de identiteit van het kind om goede en gemotiveerde keuzes te leren maken. Ze helpen bij excellent onderwijs om zicht te krijgen op - en verantwoording te nemen voor - het eigen leerproces. Ze helpen bij ouderbetrokkenheid 3.0 om een stevige basis te leggen. Ze zijn een voorwaarde om creativiteit te uiten en te waarderen.

De 7 gewoonten zijn geïntegreerd in het onderwijs van It Ambyld, maar het biedt ook kansen voor buiten de school. Daarom geven onze leerkrachten de mogelijkheid om een oudercursus over deze methode te volgen. Persoonlijk leiderschap houdt immers niet op bij de schooldeur, maar de positieve effecten zullen ongetwijfeld ook thuis waardevol zijn. 

We merken dat kinderen na hun schooltijd bij ons profijt blijven houden van deze gewoonten. Van goede gewoonten heb je je leven lang plezier! 

De 7 gewoonten zijn:

  1. Wees proactief
  2. Begin met een doel
  3. Belangrijke zaken eerst
  4. Denk win-win
  5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden
  6. Creëer synergie
  7. Houd de zaag scherp