Hier staan we voor

Wie It Ambyld binnenkomt maakt kennis met een gezellige school met een duidelijke eigen identiteit waar iedereen welkom is.
Vanuit een protestants-christelijke grondslag bieden wij een veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

PCBO It Ambyld maakt deel uit van PCBO Smallingerland e.o.