Identiteit

Identiteit

De christelijke identiteit is één van de belangrijkste pijlers van It Ambyld. Het komt terug in ons onderwijs en de dagelijkse omgang met elkaar. Drie leerkrachten vormen het inspiratieteam Identiteit. Zij halen inspiratie uit de Bijbel en maken een vertaling naar ons onderwijsprogramma en de activiteiten die we organiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om verhalen, zingen en bidden in de klas en de feesten die in groepen en met de hele school gevierd worden.

Ook in het contact met elkaar en de zorg voor onze omgeving komt onze christelijke identiteit tot uiting. We zijn een open school waar iedereen welkom is en hartelijk wordt ontvangen. We betrekken kinderen, ouders, leerkrachten, buren en gasten van It Ambyld bij de verschillende activiteiten. Wij staan vanuit onze identiteit positief en actief in de samenleving en geven het goede voorbeeld aan anderen. Wij leren kinderen bijvoorbeeld respect te hebben voor elkaar en hun omgeving en zich te verwonderen over de schoonheid van de natuur en hoe ze daar aan kunnen bijdragen.

Zo wordt de protestants-christelijke identiteit van It Ambyld concreet, herkenbaar en tastbaar gemaakt in ons onderwijs en de dagelijkse omgang met elkaar.