Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit

It Ambyld begeleidt en stimuleert kinderen om in een veranderende samenleving volwaardig en zelfstandig te functioneren. Daarbij houden wij rekening met de ontwikkelingsfasen en de eigenheid van elk individueel kind.
Wij willen uw kind de aandacht en hulp geven die het nodig heeft. De school geeft onderwijskwaliteit dagelijks vorm en inhoud.
Omgaan met verschillen, zonder individueel onderwijs te willen geven, is voor ons een uitdaging. Leerlingen zijn bereid zich in te zetten en dus betere resultaten te behalen, wanneer het onderwijs aansluit bij hun basisbehoeften.

Elk kind wil graag iets kunnen en het gevoel hebben dat anderen, leerkracht en klasgenoten, hem of haar waarderen. Ook is het fijn om eens iets zelf te doen of te ontdekken, zonder hulp van de leerkracht. Leerkrachten hebben vier vaardigheden tot hun beschikking om bij deze basisbehoeften aan te sluiten:

* instructie
* klassenmanagement
* interactie
* differentiatie

Door regelmatig ons onderwijs te evalueren en bij te stellen in gevallen waar dat nodig is, ontwikkelt het onderwijs zich steeds verder. U zult ontdekken hoe uw kind zelfstandigheid leert, hoeveel plezier uw kind beleeft aan zijn/haar werk en hoe het is om minder leerkrachtafhankelijk te kunnen werken. Het werken met taakbord en taakbrieven speelt daarbij een belangrijke rol.