0512 54 55 50

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0

Kinderen doen het beter als hun ouders een fijne band hebben met school. Een mooiere reden heeft It Ambyld niet nodig. Daarom vormen drie ouders en drie leerkrachten samen het inspiratieteam Ouderbetrokkenheid 3.0. Zij houden zich bezig met alle vormen van contact tussen ouders en school en durven daarbij af te stappen van jarenlange tradities, zoals de standaard 10-minutengesprekken of ouderbezoeken. Wanneer en hoe vaak ouders gedurende het schooljaar een gesprek met de leerkracht van hun kind hebben, bepalen de ouders met de leerkracht helemaal zelf. Dat spreken ze af tijdens het zogenaamde ‘startgesprek’. Tijdens dit gesprek kunnen ouders volop vertellen over hun kind en deelt de leerkracht met hen de verwachtingen voor het komende schooljaar. En omdat het om het kind gaat, is het vanzelfsprekend dat het kind zelf ook bij dit gesprek aanwezig is. Ieder kind is anders en de afspraken voor ieder kind zullen dan ook verschillend zijn. De vraag die bij dit alles centraal staat is: wat heeft het kind nodig om het komende schooljaar zo gelukkig mogelijk te zijn.