0512 54 55 50

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Voorjaar 2019!

Na een mooie voorjaarsvakantie gaan we Blok 4 in.

Een bruisende periode, waarin:

- We op 3 maart een Kerk-School-Gezinsdienst houden met als Thema: De Goede Herder

- We de muzieklessen gaan intensiveren

- De schoolfotograaf ons vastlegt

- Er een expositie op school is over Leader In Me tijdens de KIND-OUDER-SCHOOL middag

- Het team een studiedag "Leader In Me" heeft

- De 40-dagentijd wordt verbeeld met regenbooglichtjes en er elke week een viermoment met alle kinderen is

- Er een spelletjesmorgen in de trant van de Koningsspelen is

- Pasen wordt gevierd met een ontbijt

Muziekonderwijs en The Leader In Me (TLIM) zijn de instrumenten voor een verrijkende en sociaal-vaardige sfeer op school!