0512 54 55 50
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Vanuit Christelijke waarden en normen, de liefde voor God en onze naasten zetten wij een open cultuur neer. Binnen die cultuur zet een ieder zich in voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en samenwerking.

Onze hele missie en visie kunt u hier onderstaande document vinden.

Leden Medezeggenschapsraad:
Henk van der Berg, Trynke Wiersma, Hester Rozema, Dymphy Weerstand, Veerle Zijlstra en Simon Bakker.
Email: