0512 54 55 50
Missie en visie

Missie en visie

Missie en visie

Onze missie

Identiteit

Op It Ambyld krijgt de christelijke identiteit vorm door kinderen dagelijks in aanraking te brengen met God, bijvoorbeeld in vieringen, verhalen en liederen. Onze identiteit is vooral terug te vinden in het gedrag van de kinderen en het schoolteam door de keuzes die zij maken in de dagelijkse omgang met elkaar, de ander en de omgeving.

Leiderschap: Leader in me

Op It Ambyld leren de kinderen, het schoolteam en de ouders vanuit leiderschap en de christelijke identiteit hun talenten te ontdekken en uit te bouwen. Zo leren ze om te gaan met zichzelf, met elkaar en met de wereld.

Ouderbetrokkenheid

Op It Ambyld zijn ouders onderdeel van het schoolteam. Door de kennis die ouders hebben van hun kind te combineren met onze kennis van onderwijs, hebben kinderen de beste basis om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste mensen. Hierbij zijn het gevoel voor eigenwaarde, zelfvertrouwen en innerlijke harmonie belangrijke aandachtspunten.

Goed onderwijs

Op It Ambyld leren kinderen dagelijks met hoofd, hart en handen zich optimaal voor te bereiden op hun toekomst in de wereld van de 21ste eeuw.

Creativiteit

Op It Ambyld leren kinderen hun eigen en elkaars creativiteit te ontdekken en te gebruiken. Allerlei vormen van expressie zoals muziek, dans, toneel, hand- en taalvaardigheden, versterken de mate waarin kinderen hun talenten in wisselende situaties kunnen inzetten.