0512 54 55 50
Onze school

Onze school

Onze school
100%
min
33%

Schoolgebouw

It Ambyld heeft tien klaslokalen, een speellokaal, bibliotheek en een centrale hal (het leerplein) voor samenkomsten en vieringen. In het gebouw is een invalidentoilet aanwezig. De lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 zijn in een gymzaal in de buurt. De kleuters hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal.

We hebben aparte ruimtes waar onderzoeken of gesprekken met ouders of externen kunnen plaatsvinden. It Ambyld heeft een orthotheek, waar leerkrachten zich kunnen verdiepen in het onderwijs betreffende speciale zorg die kinderen soms nodig hebben.

De leerlingen kunnen gebruik maken van de schoolbibliotheek. Deze wordt bijgehouden door de leesconsulent die onze school is toebedeeld. Daardoor hebben ze altijd toegang tot de nieuwste boeken.